Over Verkeer & Meer

Verkeer & Meer is onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio is een bestuurlijk samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. De organisatie  zorgt voor verbinding tussen deze gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun bestemming bereiken. Dit doet de Vervoerregio door te werken aan regionaal beleid, door concrete (mobiliteit)projecten te initiëren en uit te voeren en door samenwerking tot stand te brengen tussen betrokken partijen.

De Vervoerregio heeft een aantal (wettelijke) regionale verkeer- en vervoerstaken, zo is ze opdrachtgever van het openbaar vervoer binnen de regio per bus, tram, en metro. Daarbij wordt ook gekeken naar de toekomst: de Vervoerregio stelt zich ten doel het regionaal busvervoer in 2030 volledige emissievrij te laten rijden en experimenteert met digitale innovaties op het gebied van mobiliteit (Smart Mobility). De organisatie stimuleert onder andere fietsgebruik (bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies voor fietsroutes) en zet in op een verkeersveilige regio met daarbij een reductie van het aantal verkeersslachtoffers.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam, Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio.

We treffen onze collega’s van de Vervoerregio op de vierde en vijfde verdieping van een gedeeld  pand aan de Jodenbreestraat. We  nemen deel aan vergaderingen, wisselen kennis uit en drinken samen een kop koffie. We sparren, informeren, lachen en maken Amsterdam en de regio eromheen veiliger, schoner en slimmer!

Wil je meer weten over de Vervoerregio Amsterdam? Check dan: www.vervoerregio.nl

Ons team

Dat is MONO, Bob of Ik val op. Verkeer & Meer is les over verkeersborden, over de route van school naar huis, over afleiding op je mobiel.

Projectleider Verkeersveiligheidscampagnes & Educatie

Natascha Shahbaziane

Verantwoordelijk voor het uitdragen van de regionale verkeersveiligheidscampagnes in samenwerking met de gemeenten en de communicatie rondom Verkeer & Meer.

06-82460476

Accountmanager Educatie, regio Noord

Nathalie Mulder

School Accountmanager Verkeerseducatie. Onderhoudt contacten met basisscholen in de regio Noord. Informeert en adviseert over mooie verkeerseducatieprojecten om te stimuleren dat kinderen van alle leeftijden veilig deelnemen aan het verkeer.

06-10321536

Accountmanager Verkeerseducatie

Patrizia Battistuzzi

School Accountmanager Verkeerseducatie. Contactpersoon voor basisscholen in de regio Zuid en Middelbare scholen in de regio Zuid en Noord.

06 -57 69 82 93

Onze partners

Met deze gemeenten werken wij samen aan campagnes en verkeerseducatie

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Waterland
 • Wormerland
 • Haarlemmermeer
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Zaanstad