Your message

Tijdens Your Message gaan jongeren aan de slag met actuele verkeersproblemen. Zij kiezen zelf een belangrijk verkeersonderwerp waar zij een campagneplan voor gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld afleiding, alcohol of fietsverlichting. Ze gaan aan de slag met een poster, slogan en gadget. Met het campagneplan moeten zij medestudenten overtuigen zich veiliger te gedragen in het verkeer. Het beste campagneplan kan daadwerkelijk ontwikkeld worden, zodat de boodschap verder wordt verspreid op school.

Met het onderdeel ‘Stap op!’, een simulatievideo, brengen studenten de opgedane kennis direct in de praktijk. Door jongeren te laten zien hoe afleiding in het verkeer werkt, merken zij zelf welk type gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties. Na afloop van het project beschikken de leerlingen over voldoende kennis om zelf bewuste keuzes omtrent verkeersveiligheid te maken. Your message kan uitgevoerd worden op middelbare scholen (bovenbouw), mbo-scholen en praktijkscholen.

  • Voor: bovenbouw pro, vso, vmbo, havo, vwo
  • Duur:
  • Begeleiding: door gastdocent, aanwezigheid van begeleidende docent van school is een vereiste
  • Locatie: klaslokaal
  • Voorbereiding: geen
  • Benodigdheden: beamer, laptop/computer

Deze les wordt verzorgd door TeamAlert.

* Verplicht veld