Kruispunt

Kruispunt is een debatproject waarbij leerlingen, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Het debat bestaat uit vier rondes. Aan de hand van filmpjes, stellingen en korte spellen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over verkeersveiligheid. Het debat eindigt met het uitreiken van een prijs voor de beste debater.

  • Voor: klas 1 t/m 6 vmbo, havo, vwo, 55 tot 120 leerlingen per sessie
  • Duur: 90 minuten, minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
  • Begeleiding: door externe uitvoerende partij
  • Locatie: gymzaal of andere afgesloten ruimte (minimaal 15×15 meter)
  • Voorbereiding: geen
  • Benodigdheden: geen, worden geleverd door externe uitvoerder

De uitvoerende partij is TeamAlert.

* Verplicht veld