Educatieve fietsroute

Vanaf waar is het handig je hand uit te steken en wanneer heb je weer twee handen aan het stuur? Hoe zorg je ervoor dat een auto stopt als jij voorrang hebt? Dit is een greep uit de vragen waar tijdens deze les antwoord op komt. In de les ‘Educatieve fietsroute’ leren leerlingen de belangrijkste verkeersregels van diverse verkeerssituaties op de fietsroute en oefenen ze om deze toe te passen. Leerlingen leren welke handelingen nodig zijn om veilig te kunnen afslaan en kunnen deze handelingen toepassen in de praktijk. De leerlingen krijgen inzicht in gevaarlijke verkeerssituaties en in verkeers(on)veilig gedrag.

De les start in het klaslokaal met het doornemen van de verkeersregels, de verkeersafspraken en een aantal verkeersborden in de vorm van een quiz. Deze quiz bevat foto’s van de kruispunten op de route. Van elk kruispunt worden de handelingen en regels besproken en/of nagespeeld. Vervolgens wordt de route gefietst met de hele klas of in kleine groepjes, waarbij regelmatig langs de route gestopt wordt zodat leerlingen de situatie rustig in zich op kunnen nemen.

Deze les is speciaal voor leerlingen die moeite hebben om theorie aan de praktijk te koppelen en/of voor leerlingen die deze basiskennis niet hebben geleerd op de basisschool.

  • Voor: leerjaar 1 en 2
  • Duur: 2 lesuren, 100 minuten
  • Begeleiding: door gastdocent, aanwezigheid/ondersteuning door een docent van de eigen school is een vereiste
  • Locatie: in en om school en de schoolroute
  • Voorbereiding: geen
  • Benodigdheden: leerlingen brengen hun fiets mee. Het is mogelijk via de uitvoerder fietsen te huren en te laten bezorgen tegen een gunstig tarief. De school zorgt voor een beamer en laptop.

Uitvoerende partijen zijn Klaarr (regio Noord) en OnderwijsAdvies (regio Zuid).

* Verplicht veld