Verkeerslabel ‘Ster in het Verkeer’

Om als school succesvol verkeerseducatie te geven en aan een veilige schoolomgeving te werken is een structurele aanpak en betrokkenheid van de ouders nodig. We willen scholen aanmoedigen op deze manier aan de slag te gaan en daarvoor belonen. Hiervoor zet Verkeer & Meer het verkeerslabel ‘Ster in het verkeer’ in. Dit label toont aan dat scholen zich actief inzetten voor verkeersveiligheid en de zelfstandigheid van hun leerlingen in het verkeer. Scholen die het label hebben verdiend, de Sterren in verkeer, krijgen een certificaat, een plaquette voor aan de buitenmuur en/of een stoeptegel en een digitaal label. De uitreiking van het label krijgt een feestelijk tintje.

Scholen komen in aanmerking voor het verkeerslabel als ze voldoende aan 5 criteria:

In alle leerjaren wordt theoretisch verkeersonderwijs gegeven op basis van een actuele lesmethode (circa half uur per week per groep).
In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het schriftelijk verkeersexamen.
In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen.
Er is op school een verkeersouder actief en deze wordt ondersteund door de school.
De aanpak voor verkeersonderwijs is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur. Dit wordt vastgelegd in het schoolplan.

De accountmanager van Verkeer & Meer helpt scholen om ‘Ster in het verkeer’ te worden en het verkeerslabel te behalen en te behouden. In dit document vind je concrete handvatten om het thema verkeer op jouw school vorm te geven en het Verkeerslabel te krijgen.

Wil jouw school graag in aanmerking komen voor het verkeerslabel, vraag dan deze module aan. Onze accountmanager helpt met inventariseren aan welke eisen school al voldoet en weet precies welke modules nog nodig zijn.

 

 

* Verplicht veld