VVN Verkeersmethode

Veilig Verkeer Nederland heeft in samenwerking met het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) voor groep 1 t/m 8 een doorlopende leerlijn verkeer ontwikkeld.  De stof sluit, ieder schooljaar opnieuw, aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerling.

Met een steeds hogere werkdruk onder leerkrachten, is de inzet van effectief lesmateriaal cruciaal. Met de VVN Verkeersmethode krijgen leerkrachten daarom toegang tot alle ingrediënten die nodig zijn om van de les een interactieve les te maken, zonder dat er onnodig tijd verloren gaat aan voorbereiding.

Alles wat nodig is, staat overzichtelijk in Basispoort, VVN Verkeerspoort, gepresenteerd. Zo stellen wij o.a. digibordlessen beschikbaar waarmee het doorlopen van de les makkelijk gemaakt wordt.

De VVN Verkeersmethode biedt de leukste verkeerslessen. Samen leren we over verkeersveilig gedrag. Hoe? Door spelenderwijs de belangrijke domeinen veiligheidsbewustzijn, kennis, vaardigheden en houding te behandelen. Dit alles verpakt in aansprekend en actueel lesmateriaal.

Scholen kunnen kiezen uit twee licenties:

1: Reguliere licentie in combinatie met papieren werkboekjes

2: Digitale licentie in combinatie met digitale verwerking (groep 4 t/m8)

De methode uitgelegd:

  • het hele schooljaar, via Basispoort, toegang tot de online VVN Verkeerspoort met alle lesmaterialen.
  • interactieve digitale kijkplaten in groep 1 t/m 3, die thematisch op een speelse, vakoverstijgende manier de leerdoelen behandelen.
  • acht nummers bestaande uit twee lessen voor groep 4 t/m 8.
  • volledig digitale verkeerslessen voor het digibord. Voor de verwerking bepaalt de leerkracht zelf of de opdrachten digitaal of op papier worden gemaakt.
  • compacte, eigentijdse lessen om elke week een halfuur verkeersles te verzorgen.

Het afnemen van de gehele VVN Verkeersmethode wordt geheel vergoed. School  krijgt kosteloos begeleiding van een accountmanager voor het maken van de keuze voor een schoolbrede leerlijn. De implementatie van de methode wordt gratis door Veilig Verkeer Nederland verzorgd.

* Verplicht veld

Dezelfde module voor een ander leerjaar te bestellen? Dat kan. Vul de nieuwe gegevens in en klik op Module Aanvragen.