Jongetje aan het werk met lespakket VVN

VVN Verkeersmethode

Veilig Verkeer Nederland heeft in samenwerking met het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) voor groep 1 t/m 8 een doorlopende leerlijn verkeer ontwikkeld. De stof sluit, ieder schooljaar opnieuw, aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerling.

Met een steeds hogere werkdruk onder leerkrachten, is de inzet van effectief lesmateriaal cruciaal. Met de VVN Verkeersmethode krijgen leerkrachten daarom toegang tot alle ingrediënten die nodig zijn om van de les een interactieve les te maken, zonder dat er onnodig tijd verloren gaat aan voorbereiding.

Alles wat nodig is, staat overzichtelijk in Basispoort, VVN Verkeerspoort, gepresenteerd. Zo stellen wij o.a. digibordlessen beschikbaar waarmee het doorlopen van de les makkelijk gemaakt wordt.

De VVN Verkeersmethode biedt de leukste verkeerslessen. Samen leren we over verkeersveilig gedrag. Hoe? Door spelenderwijs de belangrijke domeinen veiligheidsbewustzijn, kennis, vaardigheden en houding te behandelen. Dit alles verpakt in aansprekend en actueel lesmateriaal.

Scholen kunnen kiezen uit twee licenties:

1: Digitale licentie in combinatie met digitale verwerking (groep 4 t/m8)
2: Reguliere licentie in combinatie met papieren werkboekjes

De methode uitgelegd:

  • het hele schooljaar, via Basispoort, toegang tot de online VVN Verkeerspoort met alle lesmaterialen.
  • interactieve digitale kijkplaten in groep 1 t/m 3, die thematisch op een speelse, vakoverstijgende manier de leerdoelen behandelen.
  • acht nummers bestaande uit twee lessen voor groep 4 t/m 8.
  • volledig digitale verkeerslessen voor het digibord. Voor de verwerking bepaalt de leerkracht zelf of de opdrachten digitaal of op papier worden gemaakt.
  • compacte, eigentijdse lessen om elke week een halfuur verkeersles te verzorgen.

De VVN verkeersmethode is kosteloos voor scholen* die licenties voor alle leerjaren (1-8) afnemen.  De implementatie van de methode wordt gratis door Veilig Verkeer Nederland verzorgd.

*Wilt u voor Amsterdam een volledige methode, dan kunt u kosteloos gebruik maken van Tussen School en Thuis. Wilt u ook graag gebruik maken van de VVN methode, dan kunt u contact leggen met uw accountmanager voor Gemeente Amsterdam  c.limmen@verkeerenmeer.nl of b.ochse@verkeerenmeer.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Overzicht aanvragen0
Geen projecten

Druk op enter om te zoeken of ESC om te sluiten