leerling achter laptop examen

Theoretisch Verkeersexamen

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen van groep 7 (of 8) de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt jaarlijks plaats in de maand april en is beschikbaar in boekvorm en digitaal.

Voor iedere leerling die slaagt, is er een verkeersdiploma. Hierop is het resultaat van het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld.

Om het VVN theoretisch Verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken goed onder de knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen van gedrag voor het kind in de rol van voetganger en fietser. Ook is er een overzicht van verkeersborden waarvan de kinderen moeten weten wat ze moeten doen als ze die onderweg tegenkomen.

Extra aandacht

Het is het mogelijk om leerlingen die moeite hebben met het examen en teveel vragen fout hebben voor het schriftelijk examen, een mondeling examen te laten afnemen. Een examinator gaat met deze leerlingen in groepjes van twee in gesprek. Met behulp van een iPad, fietsen, auto’s, poppetjes en verkeersborden bespreekt de examinator verkeerssituaties met de leerlingen. Hierdoor is het mogelijk dat ook kinderen alle kinderen mee kunnen doen aan het examen.

Oefenen

De leerlingen kunnen op diverse manieren oefenen voor het Verkeersexamen. Download de Verkeersexamenapp. De app helpt bij het leren van de verkeersregels en het oefenen van de verkeersexamenroute. De app is gratis beschikbaar in de app-stores.

Bij het onderdeel oefenen op de VVN website zijn 3 complete oefenexamens te vinden. Bij de oefenexamens krijgen de kinderen na elke vraag feedback. In 25 vragen komen alle leerdoelen aan bod. De kinderen kunnen in dit gedeelte van de site ook zelfstandig aan de slag. Thuis of in de klas.

Speel de VVN Verkeersexamenquiz met de hele klas op het digibord. De quiz bestaat uit drie rondes. Elke ronde bevat 10 vragen in de vorm van stellingen die waar of niet waar zijn.

Bestellen (uitgezonderd scholen in Amsterdam)

Het theoretisch Verkeersexamen kan direct worden besteld bij VVN. Ga naar Aanmelden Verkeersexamen. (kies: digitale of schriftelijke variant) Het examen is kosteloos te bestellen voor alle scholen binnen de Vervoerregio Amsterdam. Op het bestelformulier geef je in het veld “afwijkend factuuradres” aan dat jouw school binnen de Vervoerregio Amsterdam valt.

Bestellen voor scholen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. In de maanden januari t/m juni wordt het theoretisch Verkeersexamen afgenomen. Scholen in Amsterdam moeten zich aanmelden via deze link.

Overzicht aanvragen0
Geen projecten

Druk op enter om te zoeken of ESC om te sluiten

Voeg je koptekst hier toe