Scootmobielcursus

De scootmobiel is op straat inmiddels een vertrouwde verschijning. Het voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Echter, rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is niet altijd gemakkelijk. Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. Vaak zijn bestuurders van een scootmobiel hier onvoldoende op voorbereid. Om veilig te leren omgaan met hun scootmobiel, biedt Veilig Verkeer Nederland de Scootmobielcursus aan.

Bij de VVN scootmobielcursus gaan we in op de verkeersregels die gelden voor een scootmobiel en over de meest veilige plaats op de weg van dit vervoersmiddel. Omdat de senior vaak nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de scootmobiel oefenen we ook de behendigheid door middel van een parcours. Daarnaast maakt een rit door de wijk deel uit van de training; door te oefenen met het op- en afrijden van een stoep, hellinkjes, voetpaden en fietspaden, krijgt de deelnemer goede inzichten over deelname in het verkeer in dit voor hem/haar nieuwe vervoersmiddel.

De doelgroep bestaat uit (nieuwe) bestuurders/bezitters van scootmobielen. De cursus biedt deze bestuurders de kans om hun kennis van de verkeersregels op te frissen en te oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk. Doel van de training is dat bestuurders van een scootmobiel veiliger en met meer plezier aan het verkeer gaan deelnemen.

Aan deze leerdoelen wordt gewerkt door bij de cursisten:

  • kennis van verkeersregels van veelvoorkomende verkeerssituaties te vergroten;
  • aan te leren verkeerssituaties goed in te schatten, waarbij men weet welke gevaren en risico’s kunnen optreden en wat hun eigen rol hierbij is;
  • een check te doen van en advies te geven over hun rijstijl tijdens een praktijkrit.

Voorafgaand aan de cursus kunnen (potentiële) deelnemers online hun verkeerskennis testen via www.vvn.nl/opfriscursus. De cursus op locatie bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

  • • een theoretisch gedeelte onder begeleiding van een deskundige VVN-vrijwilliger (max. 60 minuten);
  • • een behendigheidsparcours waarin deelnemers hun vaardigheid oefenen (max. 60 minuten);
  • • een straatrit in kleine groepjes, waar mogelijk onder begeleiding van een lokale instructeur (max 60 minuten);

Meer weten over de opfriscursus Scootmobiel? Klik dan hier.

 

Categorieën: ,