Praktisch Verkeersexamen

Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen (groep 7 of 8) de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

Op hun eigen fiets leggen de leerlingen een realistisch parcours af in de eigen wijk of gemeente. Leerlingen fietsen de examenroute individueel, waarbij op verschillende controleposten hulpouders of vrijwilligers staan om de leerlingen te beoordelen. Voor het praktisch verkeersexamen is geen landelijke dag bepaald. De scholen en organisatoren bepalen zelf wanneer het plaatsvindt, vaak in de weken na het theoretisch examen. De verschillende examenroutes zijn te vinden op onze site.

Bij het praktisch verkeersexamen is een goede voorbereiding van de leerlingen belangrijk. De leerkracht kan in de klas de examenroute samen met de kinderen bekijken. Bespreek samen wat de moeilijke punten zijn.

Een belangrijke rol ligt daarnaast bij de ouders. Oefen de route samen met je kind een aantal keer voor de examendag. Bij het oefenen kan je gebruik maken van de VVN Verkeersexamenapp. De app helpt bij het leren van de verkeersregels en bij het oefenen van de examenroute. De app is gratis te downloaden in de app-stores.

Voorafgaand aan het examen worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd bij de fietscontrole. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen.

De organisatie van het examen

In de meeste gemeenten worden de praktische examens georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland of een onderwijsadviesbureau en de gemeente. De school kan aansluiten bij dit examen. Het voordeel hiervan is dat dit organisatie- en materiaalkosten voor de school bespaart. Vaak zijn er (verkeers)ouders nodig die meehelpen om het examen mogelijk te maken. De school kan uiteraard ook zelfstandig een examen organiseren.

Voor alle organisatoren is er een handleiding ter ondersteuning bij het organiseren van het praktisch verkeersexamen. Hierin lees je meer over de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en een goedgekeurde fiets. Ook is er een handige app voor het digitaal beoordelen op de controleposten. Hiermee zien de ouders en vrijwilligers in één oogopslag waarop ze moeten letten en gebeurt het verzamelen van de resultaten een stuk sneller en gemakkelijker.

Wissen
Categorieën: , , Tag: