Snelheid

De campagne Snelheid is een landelijke campagne die zich richt op bestuurders die een paar kilometer te hard rijden. Iets te hard rijden kan al gauw ernstige gevolgen hebben, doordat een hogere snelheid de remweg verlengt.

De Vervoerregio Amsterdam geeft regionaal invulling aan deze campagne in de periode van 8 mei tot en met juni 2023.

Doel campagne Snelheid binnen de Vervoerregio Amsterdam

Het hoofddoel van de campagne is het verminderen van het aantal automobilisten en motorrijders dat te hard rijdt, door ervoor te zorgen dat ze zich houden aan de geldende snelheidslimieten. Snelheidsovertreders doen dit vaak ook onbewust, doordat ze ‘met de stroom mee rijden’ of onvoldoende op hun snelheid letten. Hierop willen wij hen attenderen met de boodschap “Check je snelheid en houd je eraan”. Zo willen we bestuurders eraan herinneren hun snelheid te checken op het moment dat ze deelnemen aan het verkeer.

Kleine overschrijding snelheid, grote gevolgen

We focussen ons op de bebouwde kom. Kleine overschrijdingen van de maximumsnelheid kunnen daar al snel grote gevolgen hebben, omdat bestuurders regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomen en te maken krijgen met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers.

Media inzet

In de periode van 8 mei tot en met juni 2023 loopt de campagne Snelheid in de Vervoerregio Amsterdam. De campagne is zichtbaar op outdoorborden en we zetten in op sociale media via de eigen social media kanalen en via sponsored advertising.

Niets missen? Volg onze Facebook- en Instagram-pagina!

Overzicht aanvragen0
Geen projecten

Druk op enter om te zoeken of ESC om te sluiten