De scholen zijn weer begonnen

Uit de ongevalscijfers blijkt elk jaar weer dat in de periode na de zomervakantie een piek te zien is in het aantal kinderen dat betrokken is bij een verkeersongeval: met name kinderen van 12 jaar lopen hierbij gevaar (bron: Veilig Verkeer Nederland). Daarom ondersteunt Vervoerregio Amsterdam haar gemeenten met de uitvoering van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Deze campagne richt zich op het gedrag van met name automobilisten, want hun gedrag speelt in zo’n 95%  van de ongevallen (direct en indirect) een rol (bron: SWOV). Wanneer iedereen rekening met elkaar houdt in het verkeer, hopen we het aantal ernstige ongevallen omlaag te krijgen. Daarnaast roepen we ouders van jongere kinderen op om toch vooral lopend of fietsend naar school te gaan.

Deze campagne start op 17 augustus 2020. Klik hier om er meer over te lezen.