Skip to main content

Aardig op weg

Het zou mooi zijn als iedereen zich in het verkeer veilig en vriendelijk gedraagt. Het plezier van de een, is soms een last voor de ander. Wij willen dat iedereen zich op straat serieus genomen voelt en zorgen voor een goede sfeer in het verkeer. Want als we allemaal rekening met elkaar houden, wordt het veiliger en leuker om aan het verkeer deel te nemen voor jong en oud.

In 2018 hebben we samen met Ouderkerk a/d Amstel de campagne ‘Aardig op weg’ ontwikkeld. Het doel van de campagne is om weggebruikers te vragen meer rekening met elkaar te houden in het verkeer.

De campagne zal opnieuw voornamelijk in Ouderkerk a/d Amstel worden gevoerd aan de hand van borden langs de weg en een event met focus op wielrenners. In de maanden april en mei wordt aandacht gevraagd voor de campagne ‘Aardig op weg.’ Meer weten? Klik dan hier.

Blokje om voor extra veiligheid in Ouderkerk aan de Amstel

Als vanzelfsprekend zijn wielrenners in de gemeente Ouder-Amstel van harte welkom. Om te voorkomen dat er verkeersonveilige situaties ontstaan, wordt wielrenners vanaf donderdag 16 juli met duidelijke bewegwijzering gevraagd een klein blokje om te fietsen. Slechts ongeveer 150 meter extra op de pedalen, waarmee wielrenners een groot verschil kunnen maken in het realiseren van een veiligere leefomgeving.

De Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel is al jaren zeer populair onder wielrenners. De meeste van hen rijden door de Dorpsstraat. Dit leidt tot veel drukte en soms ook gevaarlijke situaties. Wethouder Rineke Korrel: “De Dorpsstraat is in tegenstelling tot de alternatieve route via de Vondelstraat erg smal. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich in de Dorpsstraat veilig voelen. Onze inwoners maken zich al langere tijd zorgen. Samen met onder meer de Vervoerregio Amsterdam en adviesbureau ANDC is daarom gekeken hoe we de veiligheid op korte termijn het beste kunnen verbeteren.”

Maar 150 meter

“Door heel goed duidelijk te maken dat wielrenners maar circa 150 meter om hoeven te fietsen en ze hier met behulp van duidelijke borden op te wijzen, hopen we het beoogde effect te bereiken. Namelijk, minder wielrenners in de Dorpsstraat. De wielrenners die ervoor kiezen toch door de Dorpsstraat te fietsen, worden doormiddel van duidelijke markeringen op het wegdek verzocht hun snelheid aan te passen. We zullen de situatie natuurlijk blijven monitoren en kijken of het gewenste effect wordt bereikt.”

Nadrukkelijk appèl

Het Coronavirus zorgde de afgelopen maanden voor een duidelijke toename van het aantal wielrenners. Vandaar dat er momenteel een noodverordening van kracht is, die wielrenners verbiedt door de Dorpsstraat te fietsen. Deze noodverordening stopt op 16 juli en maakt dan plaats voor deze minder dwingende aanpak. Wethouder Rineke Korrel: “We zijn een gastvrije gemeente. Wielrenners blijven dan ook meer dan welkom. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze aanpak de leefbaarheid in de Dorpsstraat kunnen behouden.”